Aktuelle beregninger

Om- og tilbygning Carl Nielsen Skolen
Lumbyvej 64, 5792 Årslev
Tømrer & Snedkerarbejde.
Licitation: 06/09 - 2017

Tilbyg. koldhal og omklædning
Brolæggervej 14-16, 6710 Esbjerg
Tømrer & Snedkerarbejde.
Licitation: 31/08 - 2017

Læs alle...

HCH Beregner Service Aps er en service til dig, som gør dit arbejde nemmere og sikrer dig, at dine kalkulationer og tilbudsberegninger er baseret på det bedst mulige grundlag.

HCH Beregner Service Aps leverer beregnerservice i fagentreprise, hovedentreprise og totalentreprise til tømrer branchen. Med HCH BeregnerService Aps har du sikker grund under fødderne.

Basis for beregninger er den gældende overenskomst mellem Dansk Byggeri og TIB/3F.

HCH Beregner Service Aps beregner alt inden for:


RING OG FÅ SIKKER FAGLIG RÅDGIVNING